Mã số : 112-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc quán triệt, triển khai và tiếp tục thực hiện các Chỉ thị Ban Bí thư Trung ương Đảng
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2016-12-15
Tệp đính kèm: