Mã số : 109-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cớ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT⁄TW
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2016-12-02
Tệp đính kèm: