Mã số : 18-HD/BTGĐUK
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 12 năm 2016
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2016-11-29
Tệp đính kèm: