Mã số : 104-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc thực hiện Kết luận số 03-KL⁄TW ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2016-11-22
Tệp đính kèm: