Mã số : 96-CV/ĐU
Tên văn bản: Về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng; kiểm điểm tập thế,cá nhân; đánh giá chất lượng TCCS Đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2016
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công thương
Người ký: PBT Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2016-11-17
Tệp đính kèm: