Mã số : 153-QĐ/TU
Tên văn bản: Quyết định ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cấp cơ sở, giai đoạn 2016-2020"
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Bí thư Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 2016-06-20
Tệp đính kèm: