Mã số : 06-NQ/TU
Tên văn bản: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Bí thư Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 2016-09-30
Tệp đính kèm: