Mã số : 04-NQ/TU
Tên văn bản: Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Bí thư Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 2016-08-10
Tệp đính kèm: