Mã số : Số 44- HD/ĐTN
Tên văn bản: Hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn và Đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Đài biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Hồ Thị Nhung
Ngày ban hành: 2016-11-15
Tệp đính kèm: