Mã số : 17-HD/BTGĐUK
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11⁄2016
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: PTB Nguyễn Trường Giang
Ngày ban hành: 2016-10-31
Tệp đính kèm: