Mã số : Số 15-KL/ĐUK
Tên văn bản: Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại Hội nghị giao ban cấp ủy năm 2016
Loại văn bản: Kết luận
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2016-10-21
Tệp đính kèm: