Mã số : 63-BC/ĐUK
Tên văn bản: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2016-09-30
Tệp đính kèm: