Mã số : 11-KL/ĐUK
Tên văn bản: Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 9 năm 2016
Loại văn bản: Kết luận
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2016-09-26
Tệp đính kèm: