Mã số : 12-KL/ĐUK
Tên văn bản: Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tại Hội nghị lần thứ 7 nhiệm kỳ 2015-2020
Loại văn bản: Kết luận
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2016-09-30
Tệp đính kèm: