Mã số : 64-BC/ĐUK
Tên văn bản: Báo cáo kết quả tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: PBT Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2016-09-14
Tệp đính kèm: