Mã số : 84-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc thực hiện thông báo kết luận số 13-TB⁄TW ngày 17⁄8⁄2016 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi đảng viên
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2016-09-01
Tệp đính kèm: