Mã số : 85-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL⁄TW ngày 26⁄4⁄2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: PBT Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2016-09-05
Tệp đính kèm: