Mã số : 79-CV-ĐUK
Tên văn bản: Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 8
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: PBT Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2016-08-19
Tệp đính kèm: