Mã số : 58-KH/ĐU
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công thương
Người ký: PBT Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2016-08-09
Tệp đính kèm: