Mã số : 14-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8⁄2016
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Phó trưởng ban Nguyễn Trường Giang
Ngày ban hành: 2016-07-29
Tệp đính kèm: