Mã số : 02/QĐ/ĐUK
Tên văn bản: Quyết định ban hành thể lệ Hội thi "Tìm hiểu, học tập và làm theo lời Bác"
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2016-07-05
Tệp đính kèm: