Mã số : 11-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT⁄TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Phó bí thư Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2016-03-07
Tệp đính kèm: