Mã số : 14-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Phó bí thư Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2016-06-27
Tệp đính kèm: