Mã số : 13-HD/BTGĐUK
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7⁄2016
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Trưởng ban Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2016-06-28
Tệp đính kèm: