Mã số : 72-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc viết bài thu hoạch sau học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và triển khai quán triệt Chỉ thị 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị.
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Phó bí thư Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2016-07-11
Tệp đính kèm: