Mã số : 71-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc triển khai một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 2016-07-06
Tệp đính kèm: