Mã số : 07-CT/ĐUK
Tên văn bản: Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2016-06-27
Tệp đính kèm: