Mã số : 382-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận số 49, 50, 51-KL⁄TW của Ban Bí thư
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2019-06-18
Tệp đính kèm: