Mã số : 77-CV/BTG
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2019-09-23
Tệp đính kèm: