Mã số : 74-CV/BTG
Tên văn bản: Về việc hưởng ứng Cuộc thi ''Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2019-09-18
Tệp đính kèm: