Mã số : 73-CV/BTG
Tên văn bản: Về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2019-09-09
Tệp đính kèm: