Mã số : 402-CV/ĐUK
Tên văn bản: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ⁄TW; Kết luận số 54-KL⁄TW của Bộ Chính trị
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2019-08-30
Tệp đính kèm: