Mã số : 85-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2019
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2019-08-21
Tệp đính kèm: