Mã số : 389-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 211-KH⁄TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2019-07-15
Tệp đính kèm: