Mã số : 390-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 138-KH⁄ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2019-07-17
Tệp đính kèm: