Mã số : 66-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2019-07-15
Tệp đính kèm: