Mã số : 80-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05⁄6⁄1889- 05⁄6⁄2019)
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2019-06-05
Tệp đính kèm: