Mã số : 78-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 6 năm 2019
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2019-06-04
Tệp đính kèm: