Mã số : 83-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28⁄7⁄1929 - 28⁄7⁄2019
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2019-07-02
Tệp đính kèm: