Mã số : Số 76-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2019
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2019-05-08
Tệp đính kèm: