Mã số : Số 64-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02⁄9⁄1969 - 02⁄9⁄2019) và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT⁄TW
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2019-05-22
Tệp đính kèm: