Mã số : 74-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 5⁄2019
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2019-04-22
Tệp đính kèm: