Mã số : 344-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT⁄TW, Kết luận số 44-KL⁄TW của Ban Bí thư; Công văn số 5908-CV⁄BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2019-02-27
Tệp đính kèm: