Mã số : 304-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL⁄TW, ngày 13⁄11⁄2018 của Bộ Chính trị
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2018-12-06
Tệp đính kèm: