Mã số : 65-HD/BTG
Tên văn bản: Nội dung tuyên truyền tháng 02⁄2019
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2019-01-28
Tệp đính kèm: