Mã số : 339-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT⁄TW và Nghị quyết số 39-NQ⁄TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 43-KL⁄TW của Ban Bí thư
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2019-02-14
Tệp đính kèm: