Mã số : Số 348-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 187-KH⁄TU, ngày 26⁄02⁄2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2019-03-08
Tệp đính kèm: