Mã số : 67/HD-BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Trung ương
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2019-03-07
Tệp đính kèm: