Mã số : 11
Tên văn bản: Phát động thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (đợt 19⁄5⁄2015 - 19⁄5⁄2016)
Loại văn bản: Phát động thi đua
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2016-05-10
Tệp đính kèm: