Mã số : 52-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung 02 Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Phó Bí thư Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2016-04-20
Tệp đính kèm: